Framställningskurser

  • Gör järn på vikingavis - från myrmalm till råämne

  • Gör ditt eget öl på maltkorn

Minimiantal på kurser 5 personer

Kontakta oss för förfrågan

Järnframställning

Järnframställning